Visie

Veelal is de discrepantie tussen theorie en praktijk de reden waarom iets niet gaat zoals we willen dat het gaat. We zeggen vaak dat we bepaalde eigenschappen hebben of anders gezegd competenties bezitten, echter laten we in de praktijk gedragingen zien die niet bij een bepaalde eigenschap of competentie passen.

Visie Lizer de Avant-garde

Ons zelfbeeld is soms afwijkend van wat anderen over ons vinden. Een positief zelfbeeld is natuurlijk prima, dat draagt immers bij aan een gelukkig leven. Maar wat zou het fijn en effectief zijn als ons zelfbeeld overeenkomt met hoe mensen tegen ons aankijken, dan pas kun je spreken van authenticiteit. Ontwikkel je zelf naar diegene die je wilt zijn, en maak gebruik van je competenties en motivatie.

Hetzelfde geldt voor organisaties, zij pretenderen een bepaalde dienst en/ of service (graad) te leveren echter blijkt vaak in de praktijk hierin afgeweken te worden wat uiteindelijk resulteert in aantasting van haar bestaansrecht en concurrentiepositie.

Mens en organisatie dichter bij elkaar brengen en de drang om te excelleren bij individuen en de onderneming stimuleren ter versterking van de concurrentiepositie en bestaansrecht.
‘Lizer de Avant-garde’ kan u daarin faciliteren, ondersteunen en helpen met het veranderen naar wie u, als individu of organisatie, wilt zijn.

Zowel een organisatie als een individu kan meer bewerkstelligen dan men aanvankelijk denkt (IJsberg principe).
Door zich verder te ontwikkelen ontdekt men nieuwe competenties bij zichzelf en is het opbloeien ook ten gunste van de privé -en werkomgeving.
Wij helpen u zich meer proactief op te stellen in de beïnvloeding van uw eigen wereld en doelstellingen.

‘Lizer de Avant-garde’ onderschrijft dat de beste strategie ‘DOEN’ is.

Execution is the Strategy (Sam Geist, 2009).

‘De hoogste beloning voor onze inspanningen is niet wat we ervoor krijgen, maar wat we er door worden’ (citaat van John Ruskin, Engelse schrijver, 1819-1900).

Call to Action

Liever teruggebeld worden?

Kies uw dagdeel, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Bel mij terug