Binnen beginnen is buiten winnen

Waren alle organisatie-verbeteringen maar zo gemakkelijk als een goede slogan… Het vraagt inzet, geduld en aandacht om ‘uw team’ naar een nieuwe fase te loodsen. Daarom levert ‘Lizer de Avant-garde’ concrete ondersteuning voor veranderingsprocessen.

Het is niet eenvoudig om een cultuur te veranderen, maar wanneer we met elkaar gemeenschappelijke denk- en handelswijzen naleven en deze hun voordeel blijken op te leveren worden het elementen van de cultuur. De (bedrijfs)cultuur is van groot strategisch belang en essentieel voor een organisatie en vraagt om permanent onderhoud zodat zij functioneel blijft met het oog op de missie en doelstellingen van uw organisatie.

Groei & commercie
Innerlijke groei van medewerkers bevordert de markt- of concurrentiepositie van een onderneming of organisatie. Zowel een profit als een non-profit organisatie heeft baat bij het gedachtegoed van intern ondernemerschap onder haar medewerkers. Ontwikkel de groei naar meer entrepreneurschap.

Leiderschap
Leiderschap begint bij je eigen ‘IK’; leer jezelf beter kennen als mens en leidinggevende, en ontwikkel je naar een succesvol leider. Ontmoet de gedachtegang waarbij men mensen resultaatgericht en respectvol faciliteert naar de gewenste verantwoordelijkheid en uitvoering van werkzaamheden.

Teamontwikkeling
Inzichtelijk maken in welke stadium een organisatie of team zich bevindt en de verdere groei ontwikkelen en ondersteunen. Het groter en sterker maken van het ‘WIJ’ gevoel, via openheid en dialoog er samen voor staan.

Talentontwikkeling
Benut de aanwezige (kern)competenties en ontwikkel deze door. Mensen krijger kleur als ratio en emotie in elkaars verlengde liggen, anders gezegd; als lichaam en geest samenwerken.

Call to Action

Liever teruggebeld worden?

Kies uw dagdeel, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Bel mij terug